ورود |عضويت چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398
 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سهرابی

عنوان: کارشناس امور دام

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 112

پست الکترونیک : sohrabi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 6

ساعات مراجعه : وقت اداری ( 7:30 تا 2:15 )

 

نام و نام خانوادگی: اکبر صفدریان

عنوان: کارشناس امور دام و مروج مرکز خدمات قمبوان

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 113

پست الکترونیک : safdaryan@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 6

ساعات مراجعه : وقت اداری ( 7:30 تا 2:15 )

 

شرایط طرح‌های پرورش و طیور

 

نوع طرح

حداقل ظرفيت

حداقل زمين مورد نياز(مترمربع)

آب موردنياز ليتردرشبانه روز به ازاء(قطعه/رأس)