ورود |عضويت چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403
 

سطح كا شت ،توليد و عملكرد محصولات دائمي در سا ل زراعي 83-82

نام شهرستا ن

نام محصول

سطح نهال         (هكتا ر )

سطح بارور         (هكتا ر)

جمع سطح          (هكتار)

توليد(تن )

عملكرددر هكتار    (كيلوگرم )

دها قا ن

هسته دار

البالو

0

0

00

0

0

دها قا ن

هسته دار

گيلاس

0

5

5

15

3000

دها قا ن

هسته دار

گوجه

0

2

2

10

5000

دها قا ن

هسته دار

الو

0

2

2

8

4000

دها قا ن

هسته دار

هلو

0

10

10

50

5000

دها قا ن

هسته دار

شفتا لو

0

0

0

0

0

دها قا ن

هسته دار

زردا لو

0

20

20

80

4000

دها قا ن

هسته دار

قيسي

0

0

0

0

0

دها قا ن

هسته دار

شليل

0

0

0

0

0

دها قا ن

دانه دار

سيب

50

200

250

3000

15000

دها قا ن

دانه دار

گلابي

0

10

10

30

3000

دها قا ن

دانه دار

به

0

2

2

8

4000

دها قا ن

دانه دار

انا ر

0

10

10

120

12000

دها قا ن

دانه دار

انگور

10

600

610

6000

10000

دها قا ن

دانه دار

انجير

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

گردو

30

100

130

150

1500

دها قا ن

ساير

فندق

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

بادام

0

25

25

25

1000

دها قا ن

ساير

پسته

14

20

34

30

1500

دها قا ن

ساير

خرما

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

گلستان

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

باغات مخلوط

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

خرمالو

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

زيتون

0

0

0

0

0

دها قا ن

ساير

عناب

0

0

0

0

0

دها قا ن

جمع

104

1006

1110

9526

 

 

  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 110
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 110

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2433068
Visitors بازديد هاي امروز: 1467
Visitors بازديد هاي ديروز: 5363

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/01/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا